SafeWel

Veilig Ondernemen Nederland

De Veilig Ondernemen Nederland regeling - VON regeling
Bent u ondernemener en weet u niet zeker of uw onderneming goed is beveiligd tegen criminaliteit, vandalisme of onveilige werksituaties? Dan is er voor u de Veilig Ondernemen Nederland regeling, bekend als de VON-regeling. De VON-regeling is een initiatef van ondernemers uit de Nederlandse Safety & Security branche.

De VON-regeling bestaat uit twee onderdelen, te weten:
1. het laten uitvoeren van een veiligheidsscan
2. het implementeren van maatregelen welke worde aanbevolen aan de hand van de veiligheidsscan en welke
    vanuit de VON-regeling worden aangeboden tegen gereduceerde tarieven.

In navolging op de voormalige VKB-regeling, zoals die tot en met 2012 van toepassing was in Nederland, hebben meerdere ondernemers die actief zijn in de Nederlandse Safety & Security branch zich verenigd om in ondernemend Nederland de mogelijkheid te bieden om de veiligheid in hun bedrijfsvoering te bevorderen.

Voor meer informatie zie ook: www.vkbadvies.nl